Fördubbla din inkomst från betalda undersökningar...
Betalda enkäter ABCpoll Sweden
ABCpoll Sweden

ABCpoll / ABCpoll Sweden / Registrering

Registrering ABCpoll SwedenDeltagande i ABCpoll-projektet

Män och kvinnor som är äldre än 14 år får deltaga i ABCpoll. När du registrerar dig i ABCpoll-projektet överlämnar du dina personuppgifter till Cint AB, som garanterar skydd av personuppgifter enligt lagstiftningen (Förtrolighetspolitik och Användaravtalet). Вы Företaget Cint AB kommer inte att skicka spam eller reklam till e-post, som du registrerat i ABCpoll-projektet.

Panelisternas personuppgifter kan inte överföras till tredje part utan deras samtycke. Den enskilda panelistens svar i samband med undersökningarna, är inte bundna till hans personuppgifter eller annan ID och analyseras endast i kombination med de andras svar.

Vid att registrera dig i ABCpoll-projektet samtycker du till att lämna din korrekta personliga information och fylla i undersökningar samvetsgrant och exakt. Företaget Cint AB kan upphäva ditt konto i systemet eller nollställa det, om:
— panelisten registrerar sig в Cint-systemet under olika användarnamn eller använder andra e-postlådor
— panelisten fyllde i registreringsenkäten bristfälligt, dvs. gav obegripliga eller meningslösa svar
— panelisten fyller undersökningarna otillfredsställande, dvs. hans svar inte klarar tidsmässig och logisk kontroll

Om i sex månader i rad deltagaren i ABCpoll-projektet inte klickar på länkar från inbjudningsbrev eller inte loggar in, kan hans registreringsstatus överföras till «viloläge», och efter en tid kommer deltagarens konto att tas bort permanent från Cint-systemet.

Ifyllande av undersökningar

Inbjudningsbrev till undersökningar kan börja komma omedelbart eller efter en tid efter registreringen. För att öka frekvensen av inbjudningar ska deltagaren i ABCpoll-projektet fylla i sin profil så detaljerat som möjligt. De som passar undersökningar bäst kommer att inbjudas först (t.ex. om en panelist angav att han har bil, då frekvensen av bilundersökningar kommer för honom att vara högre än för den som har bil, men inte angav det i sin profil).

Inbjudningsbrev innehåller alltid den exakta prisen för undersökningen och den genomsnittliga löptiden i minuter. Man får belöning endast om man fullständigt besvarat undersökningen. Om man av någon anledning inte passar undersökningen (till exempel, man inte passar målgruppen för undersökningen; kvoten för gruppen, som man representerar, är redan full), får man inte belöning.

En uppsättning av svar från panelister för olika undersökningar kan vara från en dag till en månad beroende på det erforderliga antalet svar och uppgifter för en viss undersökning. Efter att ha nått det nödvändiga antalet svar stängs undersökningen och länkarna från inbjudningsbrevet slutar fungera. Så för att delta i undersökningen och få belöning ska man genast efter att ha mottagit inbjudningsbrevet börja fylla i undersökningen.

Hur man får belöning

Varje gång du slutför en undersökning får du belöningspoäng. Det totala antalet poäng och beskrivningen för de slutförda undersökningarna finns på din kontosida under «Mitt Konto».

Efter att ha nått tillräckligt antal poäng kan du begära en utbetalning från ditt personliga konto. Alla utbetalningar utförs centralt av Cint AB i nästa månad efter det att man begärt utbetalningen (till exempel, om du begärde utbetalning i april, kommer pengarna att utbetalas i maj).
REGISTRERING: Argentina Беларусь Bolivia Brazil Chile Colombia Costa Rica
Dominican rep. Ecuador España France Germany Guatemala Қазақстан
México Panamá Paraguay Perú Portugal Puerto Rico Россия
Sweden UK Україна Uruguay Venezuela